Kokeneita asiantuntijoita teollisiin projekteihin

Tapro Oy -esite eng

Teollisten projektien monimutkaisuus asettaa suuria haasteita koko projektitiimille, asiakkaalle, kontaktoreille ja toimittajille, etenkin työmaan implementointivaiheessa. Voimme toimittaa tiimin joko koko projektin toteutukseen tai täydentämään asiakkaan tiimiä tarvittavalla osaamisella.

Olemme kehittäneet ennakoivan johtamisen mallin, jolla pystytään välttämään yleisimmät sudenkuopat projektien toteutuksessa. Malli on syntynyt 30 vuoden aikana kerätyistä, prosessiteollisuuden projekteihin liittyvistä kokemuksista, mutta on osittain yleinen ja soveltuu kaikkiin projekteihin.

Projektien ja työmaan johto

Asiantuntijamme voivat toimia projektipäälliköinä joko laitoksen omistajan tai toimittajan organisaatiossa. Kokenut projektipäällikkö pitää pyörät pyörimässä ja huolehtii projektisuunnitelmasta sekä sen toteuttamisesta. Hän huolehtii kokonaisaikataulusta, suunnittelun ja hankintojen oikea-aikaisuudesta sekä toimii eri sidosryhmien kontaktihenkilönä.

Työmaapäällikkö on yleensä ensimmäinen henkilö työmaalla ja huolehtii työmaan mobilisoinnista sekä toimii kaikkien työmaalla tapahtuvien operaatioiden johtajana, mukaan lukien henkilöstö ja työturvallisuus, ympäristön suojelu, aikataulu, laatu sekä kustannusten hallinta. Hän on myös kontaktihenkilö paikallisiin sidosryhmiin.

Toimittaja-auditoinnit ja laadunhallinta (QA/QC)

Henkilöstömme on toteuttanut toimittajien auditointeja useissa eri maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa. Asiakas saa aina laadukkaat raportit toimituskyvystä ja laadusta. Tarjoamme seuraavia palveluita:


 QA/QC-palvelut konepajoilla ja työmaalla

 FA- ja SA-testit projektien eri vaiheissa

 Valmistuksen ja toimitusten oikea-aikaisuuden valvonta toimittajilla sekä varastoinnin ja logistiikan hallinta työmailla.

Töiden hallinta ja asiantuntijapalvelut työmailla

Kokeneet eri alojen työnjohtajamme ja asiantuntijamme ohjaavat jämäkästi projektin käytännön toteutusta työmailla. Sopimustyypistä riippuen henkilöt voivat toimia myös asiantuntijoina silloin, kun loppuasiakkaalla on vastuu töiden toteutuksesta.


Voimme toimittaa päälliköitä, työnjohtoa ja asiantuntijoita kaikille osa-alueille, kuten QA/QC, mekaaninen, sähkö ja automaatio, rakennus, HVAC, käyttöönotto ja HSE.

Sopimusten ja vaatimusten hallinta

Kokeneet Claim Managerit auttavat varmistamaan toimituksien sopimuksenmukaisuuden. He voivat toimia joko laitoksen omistajan tai toimittajan organisaatiossa.

Claim Manager toimii projektipäällikön tukena ja auttaa ratkaisemaan konflikteja mm. toimituksen sisällöstä sekä laadusta sopimuksen sisältöön perustuen.

Kokenut Claim Manager pystyy myös kommentoimaan sopimuksia jo valmisteluvaiheessa ja tuomaan esille sopimuksen kohtia, jotka saattavat johtaa konflikteihin.

Rekrytointi

Mikäli tarvitset henkilöstöä omaan organisaatioosi eikä konsultin palkkaaminen ole tilanteessasi oikea vaihtoehto, pystymme toteuttamaan laadukkaan rekrytointiprosessin puolestanne. Pystymme myös toteuttamaan ja hoitamaan puolestanne yksittäisiä haastavia asiantuntijarekrytointeja ja hoitamaan siihen liittyvän rekrytointiprosessin puolestanne. Lopullinen rekrytointipäätös ja henkilön valinta jää kuitenkin aina asiakkaalle.

Lue lisää rekrytointiprosessista >>
puhelinkuvake

Tarvitsetko kokeneita asiantuntijoita teolliseen projektiisi? Ota yhteyttä!

Sähköposti